ESPÈCIES PROTEGIDES I D’INTERÉS A LA SERRA ESPADÀ

 

- Pel que respecta a la vegetació, en la Serra hi han espècies protegides com:

            Endemismes exclusius.

· Centaurea paui. (Centaurea)

· Dianthus multiaffinis (Clavel de monte)

· Helianthemum asperum subsp. Willkommii (Jarilla cenicienta)

· Minuartia valentina.

Endemismes quasi exclusius o d’àrea molt restringida.

· Biscutella calduchii (Anteojos).

· Biscutella carolipauana (Anteojos)

· Helianthemum origanifolium (Hierba de higado)

Altres espècies protegides o que considerem d’especial interés.

· Quercus suber (Surera)

· Quercus ilex (Carrasca)

· Viburnum tinus (Durillo, marfull).

· Rhamnus alternus (Aladierno)

· Erica arborea (Bruc)

· Lonicera implexa (Madreselva)

· Asplenium onopteris. (Falguera negra)

· Cephalantera sp (orquidea).

- Respecte de la fauna, cal considerar que el Parc està catalogat com “Zona d’Especial Protecció per a les Aus” (ZEPA). Les espècies animals que podrien quedar afectades són:

 

ESPÈCIES CATALOGADES.  

Sensibles a l’alteració de l’habitat.

· Hieratus faciatus. (Aguila perdicera)

Vulnerables.

Mamífers.

· Rhinolophus hipposideros. (Murcielago de herradura pequeño)

· Rhinolophus ferrum-equinum. (Murcielago de herradura grande)

· Rhinolophus euryale (Murcielago de herradura mediterraneo)

· myotis myotis (Murcielago ratonero grande)

· Myotys nattereri (Murcielago de natterer)

 

D’especial interés.

Aus.

· Circaetus gallicus. (Aguila culebrera)

· Hirundo daurica. (Golondrina daurica)

Mamifers.

· Mniopterus schreibersi (Murcielago de cueva).

ESPÈCIES PROTEGIDES.        

Aus.

· Falco tinnunculus (Cernicalo vulgar).

· Tyto alba (Lechuza común)

· Otus escopus (Autillo).

· Athene noctua (Mochuelo)

· Strix aluco (Cárabo)

· Merops apiaster ( Abejaruco)

· Pitus viridis ( Pito real)

· oriolus oriolus ( Oropendola)

Mamífers.

· Erinaceus europaeus. ( Erizo europeo)

· Plecothus austriacus (Murcielago orejudo meridional)

Rèptils.

· Psamodromus algirus (Lagartija colilarga)

· Elephae scalaris ( Culebra de escalera)

· Malpodon monspesulanum ( Culebra bastarda)

·

Nota: La llista d’animals està confeccionat a partir del catàleg elaborat per Conselleria de Medi Ambient i d’observacions dels biòlegs Ramon Saborit i Ximo Albesa. El llistat de plantes està elaborat a partir del “Catálogo de “Flora Endémica, Rara o Amenazada de la Comunidad Valenciana”, editat per Conselleria de Medi Ambient i observacions dels biòlegs abans esmentats.

Información suministrada por Josep Herrero i Cabanyes. Gracias Josep.