L'Agüela adoptiva.

Enriquet tenia enveja als atres chiquets, perque no tenia cap agüela i els atres, si.
Un dia anant pel carrer, Enriquet va vore a una dona molt ben plantada, que pareixia una gitana guapa, la qual a Enriquet li va caure en gracia per ser tan templada i tan graciosa.
Aquella dona era una fada de les bones, lo que diem una fada benevola.
El chiquet es va posar a conversar en ella i li va contar el seu disgut, perque tots els chiquets tenien agüela i ell no.
La senyora es va oferir a ser s'aguela si ell volia. Enriquet, tot content, la va portar a sa casa, la presentà a sa mare i li digue: mare, o si tú vols, esta senyora,d'ara en avant sera m'agüela; mira lo guapa que es.
La mare consenti en aquella cosa que no li costava res, i el fill quedà conten.
La forastera va dir que, per desgracia no estaria alli mes que uns pocs dies, pero encara que se'n anara, podria continuar sent l'agüela, si tots estaven conformes.
La dona venia de llunt i encara tenia que fer un viage llarc.
En el cami havia arreplegat miseria en el cap, per lo que va demanar un bany.
Li'l facilataren, i, ademes de pentinar-la, li varen llevar tots els polls que havia arreplegat en el monyo pel cami.
La senyora va dir, guarda els polls en una caixeta, que en son temps faran el seu paper, es convertiran en perles precioses.
Al cap d'uns dies la senyora o fada va dir: tinc que despedir-me, que ya me'n vaig; construiu una barqueta chicoteta i tingau-la amanida en l'armari, yo li posare uns polvets, i, quan la necessitareu,vos fara servici: s'eixamplarà i podra salvar-vos quan vinga el diluvi que amenaça.
Aixo ocorrera quan el lleo del parc tinga els ulls rojos.
Ademes, prengau este colom mensager i si algun día vos veu apurats, solteu-lo a volar, que vindra a buscar-me i sera la senyal de que me necessiteu, i yo vindre a ajudar-vos.
Dit aixo, se'n va anar pel mon.

A partir d' aquell dia, Enriquet, quan eixia d'escola passava pel parc zoologic i mirava si el lleo tenia els ulls rojos.
A un jardiner del parc, que cuidava tanbe del animals, li va sorpendre que el chiquet tinguera tanta aficio a mirar al lleo, i li va preguntar: ¿ perque tots els dies t'encantes mirant el lleo ¿. El chiquet contesta: per a vore si el lleo te els ulls rojos: el dia que els tinga, vindra un diluvi que ha inundara tot.
El jardiner li fea tots els dies la pregunta i recibia sempre la mateixa contestacio.
Pero mira'com , per 'a gastar-li una broma al chiquet, un dia, quan Enriquet estava a punt d'eixir d'escola, pintà els ulls del lleo en sanc d'una gallina.
Quan Enriquet va passar per davant de la gabia del lleo i va vore els ulls del lleo rojos coro la sanc, va dir: eixa es la senyal, preparem-nos per al diluvi i tot lo que puga vindre.
Me'n vaig a casa a dir-li ho a ma mare. Lo primer que van ter va ser abrir la capsa dels polls, i van vore que s'havien convertit en perles precioses.
A continuacio, com estava plovent una aigua de misericordia, i els carrers anaven d'ample en ample, van traure la barqueta de l'armari i la van posar a l'entrada de la casa, en la planta baixa, i comença a eixamplar-se, tot lo gran que precisava per a que capieren mare i fill.
Quan l'aigua va invadir l’entrada de casa, la barqueta va poder eixir al carrer, i anava flotant segons el nivell de la corrent, que al principi rebassava les aceres, despres entrava en les cases, i a la fi arribava als balcons.
La corrent els arrastrava. Pel cami trobaren a un horne que estava ofegant-se i el pujaren a la barca, salvant-lo d'una mort segura.
Per fi van fer cap a un punt en que els va ser facil eixir de l'aigua, i- van traure la barca, la qual al estar en sec, va anar reduint el seu tamany, i se l'emportaren a casa.

Passada la tormenta, acompanyats d'aquell home que havien salvat, s'encaminaren a casa.
Pel cami aquell home ,que er un malvat, volgue saber com se ha havien arreglat per a tindre aquella barqueta magica.
Enriquet li cotà lo de l'agüela agitanada, que resulta una fada benevola, lo de la capseta de les perles, lo de la barqueta, aixina com la profecía dels ulls del lleo, en fi, tot lo que havia ocorregut. A l'aplegar a casa, el lladre va voler les perles i apoderar-se d'elles i els va dir que si no li les dona ven , els denunciaria per lladres: Con no vulgueren donar-li-les, dient que segurament s'haurien perdut per la " riua", el lladre se'n va anar al jujat a denunciar-los.
Feren un registre i encontraren les perles.
A la mare la dugueren a la preso, perque no podia explicar satisfactoriament la possessio de les perles.
Pero Enriquet se va enrecordar de lo que la fada li havia dit del colom mensager, el tirà al'aire per a que se'n fugira.
El colom escomençà a volar recte com un fus cap a on estava la Fada, la qual magicament es presenta en el jujat i explica al senyor juge l'orige de les perles.
El juge, en vista del testimoni d'aquella dona agitanada li va donar immediatament la llibertat a la mare d'Enriquet.
Artana Estiu 1998

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.