La despedida del ama del retor.

Antigament, quan el bisbe fea la visita pastoral a una parroquia, l'acompanyaven el secretari de visita, el conductor del coche i l'arcipreste a qui corresponia aquella paroquia.
A mes el retor salia convidar als capellans dels pobles veins, o a algun amic, per a que li ajudaren a preparar la visita, sobre tot les confessions dels feligresos, a fi de que pugueren recibir la comunio de mans del prelat.
En una ocasio va anar el senyor bisbe a una parroquia a efectuar la visita pastoral. El retor se va preparar be per a mantindre a tota aquella tropa clerical, matant un cerdet que havia criat expressament per a aquella circumstancia.
Durant els tres o quatre dies que va durar la visita, els invitats anaven menjant i bevent de gorra, donant bon conte de les tallades de carn del cerdet, llomello, llonganices, choriços, etc.fent li a la despensa un bon esfondro, tan que en tres o quatre dies van acabar en tot.
L'ama o criada del senyor retor veia tristeta com el cerdet anava amainant, pero no va soltar cap queixa, per a que l'amo no la renyira, i en motius, perque el podien creure inspirador de la queixa i tractar-lo de gorromino. Pero, va acabar la visita pastoral i se'n anà tata aquella nuvola de corps. Quan se'n anava l'obispo, l’ama del retor no va poder contindre's mes i va exclamar, pensant en la malesa que li havien fet en la despensa: ¡ adeu cerdo!
Artana Estiu 1993

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.