L'astucia d'un retor.Un retor d'un poble, anant per una partida del terme que es dia "La Ferrerola", va ser robat per uns lladres als qui va prometre no denunciar-los, pero el dumenge siguient els va vore baix del pulpit mentres estava dient missa major, en assitencia de tot lo poble i les autoritats, i mireu el prefaci que va cantar:

Un dia anant de cami passant per la " Ferrerola"
me robaren els diners i una muleta molt bona
Me feren jurar per Deu posant la ma en la corona
que no ha havia de dir a ningun home ni dona.
A vos vos-ho dic Pare Etern que no sou home ni dona
per a que agarren als lladres que estan tots baix de la trona.

Els lladres que se-ho senten, se'n ixen de l'iglesia i cametes me vallguen apreten a correr, els alguacils darrere d'ells, no els van alcançar hasta l'exida del poble, en el pont de la carretera, i els van dur lligats a la preso.
Artana Estiu 1994

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.