Un desempat original.

La politica local de fa cent anys tenia coses molt curioses.
Una d'elles es la que anem a contar.
En un poble de la Serra d'Espadá van celebrar eleccions municipals.
Dos candidats, u de cada partit, van quedar empatats, i s'havia de resoldre el desempat en el salo de, sessions de l'Ajuntament.
Naturalment, els caciques de cada bando valien que ixquera triunfant el seu candidat.
Encarregat el secretari del Ajuntamnent, com a home imparcial, de dirimir l' empat, en el fi de favorir al bando del "cossi ", que era el de l'alcalde, va inventar la siguient estratagema: va posar en les dos bolletes que servien per al sorteig el nom del candidat del partit contrari. Ve el moment de sortejar, i el secretari li diu al candidat contrari que siga ell el primer en traure la sort.
Menegen l'urna i trauen una bolleta.
El secretari l'agarra i llig el nom del candidat de l'alcalde.
El concejal derrotat, malpensa que li han fet trampa i en recel vol que es comprove si en l'urna havien posat el nom seu.
Trauen l’atra bolleta i comproven que efectivament el seu nom estava alli.
Artana Estiu 1997

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.