Un Examen Afortunat.

No fa d'áço molts anys, existia la costum en els centres d'ensenyança, d'utilisar per als examens de fi de curs el sistema de les boles.
L'alumne traia d'un saquet una o tres boles numerades, segons els casos, i les deixava damunt la taula o, si no era mes que una , li la donava en la ma al professor. A voltes éste era benevol i de les tres boles li deixava al alumne que triara la que vullguera per a contestar la lliço coresponent.

Una vegada un alumne ana a examinar-se a l'Instltut d'Ensenyança Mija (aixina s'anomenven abans els instituts de bachillerat). Entrá en l'aula en que examinaven - els examens eran publics-, i se sentá a esperar que el cridaren. Arribat el moment, el criden i, a una indicacio del president, s'assenta en una cadira davant del tribunal i el president li oferix el saquet de les boles numerades, li diu que en traga una.

L'alumne que nomes sabia una lliço, en tota sa cara dura, canta: "la tretze" , i torna rapidament la bola a la bosseta. El professor l'advertix: la bola me la té que donar a mí per a que yo la veja".
L'alumne trau una atra bola, i... la mateixa operacio: i al vore que no es la lliço que ell ha estudiat, , canta: "la tretze" , i simulant que ha fa sense voler, tira atra volta la bola dins del saquet.

El professor l'avisa par segon vegada que a bola li la done a ell i no la deposite en la bosseta. L'alumne es disculpa, trau una atra mira i li la oferlx al professor. Y " ! quina casualitat! , l'alumne, ple de satisfaccio, exclama: yupi, la tretze !
Artana Estiu 1995

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.