Fes cas a la gent.Una volta anaven de cami un home un chiquet i un burro.

El pare, per a que el fill no es cansara, li va dir al chiquet que pujara a cavall del animalet.

A poc, els veuen els ve'ins i fan el següent comentari: ¡ mira, el pare que es mes vell, a peu, i el chiquet, que es mes jove a cavall ¡.

Paren el burro, baixa el chiquet i puja el pare. Als pocs passos la gent escomença a comentar¡ ¿Sera profitos eix home?: Ell a cavall, el comodó, i el pobre chiquet cansant-se a peu.

Paren el burro. Pugen al burret els dos, pare i fill. Comentaris: ¡ que barra i tenen; els dos a cavall, i pobre burret ¡.

Paren el burret, baixen els dos i continuen el viage a peu. Comenrtaris: ¡Que tontets, els dos a peu, tenint una cavalleria pera anar a cavall!.

Pregunte: ¿A qui creurem?.
Artana Estiu 1990

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.