Mai se sap.A vegades nos creem els mes desgraciats del mon, perque tenim molta ilusio en una cosa i despres resulta que estaven equivocats.
Este es el cas de Tomas, un home que tenia gran aficio a la ; monteria.
Tota la vida estava caçant. Ell havia matat de tot: llops, raboses, jabalins, cabres monteses i tota classe de caça major.
Pero sempre havia tengut ilusio d'anar a caçar a l'Africa i mai havia tengut oportunitat.
Ell volia participar en una caceria en que es pugueren matar tigres, lleons i elefants, lo que diuen un “safari”.
Per fi es va organisar. Tenien que anar a l'Africa en un vol fins el Congo, d'alli ya es dirigirien al punt elegit.
Tomas va preparar tot la que era necessari o convenient per al viage, i el dia senyalat, per una averia del coche que el portava a l'aerodrom, no va arribar a temps per a embarcar i se'l van deixar en terra.
El disgust de Tomas fon molt gran, ¡Tant de temps esperant este viage i ara quedar-se en terra!.
Creia que baix la capa del cel no hi havia ningu tan desgraciat com ell.
El dia seguent va vore que els juins humans san a vegades equivocats: els periodics portaren en grans titulars la fatal noticia de que l'avio que es dirigia al safari de l'Africa, s'havia estrellat i no havia quedat viu ningu.
Artana Estiu 1997

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.