Agarrat al pincell.

Un loco, dedicava els seus moments de lucidea a fer alguna faena de profit per a la casa.
Un dia estava pintant des de dalt de una escala de ma, el trespol d'una habitacio.
Un atre loco se li apropa i li diu, agarrat be del pinzell que m'enduc l'escala.
Artana Estiu 1996

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.