Soldats o estudiants.

¿ Qui son mes espavilats, els estudiants o els soldats?.
Una volta, la reina Isabel Segona va valer posar a prova a dos estudiants i a dos soldats, per a vore quí eren mes espavilatas, els soldats o els estudiants.
Va posar per separat en una taula a dos estudiants i en un atra a dos soldats. La prova consistia en menjar-se una paella d'arroç sense que ningu d'ells doblara els braços, que tenien lligats per unes canyes, que els tenien erts i immavilisats.
Els soldats, despres d'alguns intents ho van deixar per impossible.
Els estudiants en canvi, trobaren la solucio: es posaren la u davant de l'atre, en la cullera en la ma, i la paella en mig dels dos, i procediren a donar-se mutuament cullerades d'arroç, i s'acabaren la paella
Artana Estiu 1991

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.