Temp o kilometros.

Els antics contaven les distancies entre els pobles pel temps que invertien en anar a peu d’un poble a l'atre, en conte guiar-se per unitats linials.
Una volta un foraster li preguntà a un home del meu poble: ¿ Quant hi ha d'aci al poble que ve?.
El pobleri li contesta: Camine, bon home, camine.
El foraster s’en va, i quan ha donat alguns passos, sent que li diuen: al pas que va, tardarà hora i mija.
Artana Estiu 1992

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.