Els tres francesos.Eren tres francesos que vingueren a Valencia i no sabien parlar en valencia, pero volien dependre'l.
Portaven una llibreta per a anar apuntant les paraules que deprenien. Arriben a un punt i escolten: "nosatros", i s'apressuren a anotar la paraula en la llibreta.
Passen mes avant i senten dir "perque nos ha donat la gana" i escriuen tota la frase.
Avancen un poc mes i oixen la paraula "perfectament" que els pareix molt pareguda a la francesa i l’apunten tambe.

En aixo se troben en mig d'una rinya, cau u mort i tots fugen, quedant-se sols els francesos, que s'havien acostat alli per curiositat.
Acudix la policia i els pren per sospitosos.
Els pregunten: ¿ Qui ha fet eixa mort? i els francesos miren la llibreta i contesten en la primera paraula que troben: Nosatros.
Els pregunten: ¿ Per que l'hau feta? Contesten lo que saben: Perque nos ha donat la gana.
Els guardies diuen: a la preso. Els francesos contesten: Pefectament,perfectament.
Artana Estiu 1997

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.