┐ Ser vell o cervell ?.Un dia estava un agűelo menjant-se el cervell d'una cabešoleta de corder, que li havien guisat al form.
Agűelo. yo vull ser vell, diu el, chiquet.
Contestacio del agűelo
┐vols ser vell? no tingues presa, ya ho seras, ya ho seras.
Artana Estiu 1996

Per Josep Maria Guinot i Galan

      El Pare Guinot.