Rondalles de la meua terra

Per: Josep Maria Guinot i GalanEn estar be ya no en cal mes. L'Alcalde de Calatayut. El Llop, la Cabra i els Cabritets.
La Favereta. La Virtut recompensada. El Mig Pollet.
El Princip Malaltuš. Sogres i Nores. Vida curta o Vida llarga.
Tomaset el malfaener. Un examen fustrat. Una mona inteligent.
Un bon Mestre. Un examen afortunat. La Choliteta.
El de dins i el de fora. L'estudiant de filosofia. L'obediencia a miges.
El chiquet que s'unflava. A cadascu lo seu. El porc, el cavall i el pardalet.
Pam, pam, pam. Els mals instints. Fes cas a la gent.
Tots iguals. Qui donacio faša en vida. Les plomes de la gallina.
L'adulador del mandari. L'astucia d'un retor. El porquet imaginari.
La paella d'els est˙diants. Restriccio mental. La proteccio dels rinoceronts.
El caldo i les tallaes. El Nadal del orfers. El lladre i el penjat.
La chica de les castanyoles. L'estudiant alema. Els tres francesos.
Les coses ben fetes. Com guisar un conill. L'estudiant senyoret.
La fadrina casadora. Els dos sorts. La mula del retor.
Mai se sap. Una promesa diferent. ┐Ser vell o servell?.
El casament de la pricesa. L'Arbre i la chiqueta. La chiqueta bondadosa.
La princesa orgulloseta. El sis cisnes. La chica del canter.
Vicentica, el gosset i el loro. El chaval i el cavall. Un prelat en el infern.
Lo que fa l'inocencia. El mort que passejava. El chiquet que salvÓ a sa mare.
Caiga el que caiga. El Llop pretencios. La formula de la felicitat.
El vilero i la perdiu. Un hoste estrany. ┐ Perque gemecava ?.
Ben fet. Perque torna. ┐ Temps o Kilometros ?. La despedido del ama del retor.
Una operacio, molt precisa. Agarrat del pincell. Un desempat original.
Les enviava totes. Soldats o estudiants. La agŘela adoptiva.